Bezeková, J. ., Čanigová, M. ., Ducková, V. ., Kročko, M. . and Kocáková, R. . (2015) “The quality of processed cheeses and cheese analogues the same brand domestic and foreign production”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 9(1), pp. 247–251. doi: 10.5219/470.