Lukačí­nová, A. ., Nováková, J. ., Lovásová, E. ., Cimboláková, I. . and Ništiar, F. . (2012) “Influence of lifetime exposure of sublethal doses of cadmium to selected parameters of carbohydrate metabolism”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 6(4), pp. 36–40. doi: 10.5219/231.