Zheplinska, M., Vasyliv, V., Shynkaruk, V., Khvesyk, J., Yemtcev, V., Mushtruk, N., Rudyk, Y., Gruntovskyi, M. and Tarasenko, S. (2022) “The use of vapor condensation cavitation to increase the activity of milk of lime in sugar beet production”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, pp. 463–472. doi: 10.5219/1781.