Valková, V., Ďúranová, H., Galovičová, L. ., Štefániková, J., Vukovic, N. and Kačániová, M. (2021) “The Citrus reticulata essential oil: evaluation of antifungal activity against penicillium species related to bakery products spoilage”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, pp. 1112–1119. doi: 10.5219/1695.