Kačániová, M., Nagyová, Ľudmila, Štefániková, J., Felsöciová, S. ., Godočí­ková, L., Haščí­k, P., Horská, E. and Kunová, S. (2020) “The characteristic of sheep cheese ‘Bryndza’ from different regions of Slovakia based on microbiological quality”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, pp. 69–75. doi: 10.5219/1239.