Mašková, Z. ., Tančinová, D. ., Barboráková, Z. . and Mokrý, M. . (2011) “Frequented species of field fungi on wheat and their potential production of toxic metabolites”, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 5(1), pp. 43–50. doi: 10.5219/108.