Kádeková, Zdenka, Roman Récky, Ľudmila Nagyová, Ingrida Košičiarová, and Mária Holienčinová. 2017. “Consumers´ Purchasing Preferences towards Organic Food in Slovakia”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 11 (1):731-38. https://doi.org/10.5219/846.