Tančinová, Dana, Zuzana Mašková, Ľubomí­r Rybárik, and Viera Michalová. 2017. “Species of Genera Botrytis, Fusarium and Rhizopus on Grapes of the Slovak Origin”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 11 (1):403-9. https://doi.org/10.5219/763.