Čurlej, Jozef, Radoslav Židek, Ľubomí­r Belej, Peter Zajác, and Jozef Čapla. 2015. “Phytoestrogens Dietary Intake and Health Status of Retiree from Middle-North Slovakia Region”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 9 (1):573-79. https://doi.org/10.5219/572.