Bajčan, Daniel, Alena Vollmannová, Vladimí­r Šimanský, Judita Bystrická, Pavol Trebichalský, Július Árvay Július Árvay, and Peter Czako. 2016. “Antioxidant Activity, Phenolic Content and Colour of the Slovak Cabernet Sauvignon Wines”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 10 (1):89-94. https://doi.org/10.5219/534.