Felšöciová, Soňa, Dana Tančinová, Ľubomí­r Rybárik, Zuzana Mašková, and Miroslava Kačániova. 2015. “Mycobiota of Slovak Wine Grapes With Emphasis on Aspergillus and Penicillium Species in the Small Carpathian Area”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 9 (1):501-8. https://doi.org/10.5219/529.