Medveďová, Alžbeta, Ľubomí­r Valí­k, Denisa Liptáková, and Anna Hudecová. 2010. “Growth Dynamic of ewes’ Lump Cheese Microflora”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 4 (2):50-54. https://doi.org/10.5219/52.