Drożdż, Iwona, Małgorzata Makarewicz, Paweł Sroka, Paweł Satora, and Paweł Jankowski. 2015. “Comparison of the Yeast Microbiota of Different Varieties of Cool-Climate Grapes by PCR-RAPD”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 9 (1):293-98. https://doi.org/10.5219/484.