Kunová, Simona, Miroslava Kačániová, Juraj Čuboň, Peter Haščí­k, and Ľubomí­r Lopašovský. 2015. “Evaluation of Microbiological Quality of Selected Cheeses During Storage”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 9 (1):143-48. https://doi.org/10.5219/463.