Angelovičová, Mária, Martin Kliment, Ľubica Mrázová, Jana Tkáčová, Martin Kráľ, Ebrahim Alfaig, and Ľubomí­r Lopašovský. 2012. “The Effect of Reduction Concentrations of the Broiler Chickens Per Unit Area on the Final Live Weight and Production Economics”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 6 (2):1-8. https://doi.org/10.5219/198.