Zaritskyi, Ruslan, Yurii Zhuk, Vitalii Kovpak, Serhii Derkach, Yurii Masalovych, Valerii Mazur, Ivan Cheverda, Svyrydenko Nataliіa, Ihor Drachuk, and Vitalii Zhurenko. 2023. “Monitoring the Spread of Leptospirosis Agent As One of the Reasons of Low-Quality Milk”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 17 (October):833-43. https://doi.org/10.5219/1918.