Verevkina, Marina, Vadim Goncharov, Evgeny Nesmeyanov, Olga Kamalova, Igor Baklanov, Alexander Pokhilko, Anzhela Nagapetova, and Petr Miroshnichenko. 2023. “Application of the Se NPs-Chitosan Molecular Complex for the Correction of Selenium Deficiency in Rats Model”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 17 (June):455-66. https://doi.org/10.5219/1871.