Belinska, Svitlana, Nataliia Nesterenko, Olena Moroz, Tetiana Bilokon, Valentyna Kepko, Anastasiia Ivaniuta, Oleksandra Shynkaruk, Yaroslav Rudyk, Mykola Gruntovskyi, and Iryna Kharsika. 2023. “The Effect of Storage Temperature on the Quality of Avocado Fruits from Different Climatic Zones”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 17 (March):289-300. https://doi.org/10.5219/1850.