Zhuk, Yurii, Ruslan Zaritskyi, Denys Dreval, Serhii Derkach, Vitalii Kovpak, Yurii Masalovych, Olena Ochkolyas, Svitlana Bazyvoliak, Yevheni Antypov, and Iryna Kharsika. 2022. “Antimicrobial Susceptibility of Mastitis Pathogens of Dairy Cows in Ukraine”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (October):688-704. https://doi.org/10.5219/1791.