Ugnivenko, Anatolii, Dmytro Nosevych, Tatyana Antoniuk, Ivan Chumachenko, Anastasiia Ivaniuta, Nataliia Slobodyanyuk, Yuliya Kryzhova, Tatyana Rozbytska, Mykola Gruntovskyi, and Yevheniia Marchyshyna. 2022. “Manifestation of Living and Post-Slaughter Traits of Productivity in Inbred and Outbred Bull Calves of Ukrainian Meat Cattle Breed”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (July):356-66. https://doi.org/10.5219/1769.