Satayeva, Zhuldyz, Aigul Tayeva, Berdan Rskeldiyev, Gulshat Zhaksylykova, and Nursulu Akhmetova. 2022. “Nutrition of Older Adults in the Republic of Kazakhstan”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 16 (May):244-57. https://doi.org/10.5219/1747.