Valková, Veronika, Hana Ďúranová, Lucia Galovičová, Jana Štefániková, Nenad Vukovic, and Miroslava Kačániová. 2021. “The Citrus Reticulata Essential Oil: Evaluation of Antifungal Activity Against Penicillium Species Related to Bakery Products Spoilage”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 15 (October):1112-19. https://doi.org/10.5219/1695.