Rodionova, Natalia, Evgeny Popov, Natalia Zakharova, Ekaterina Pozhidaeva, Anna Derkanosova, Nikolay Tychinin, Anatoly Khitrov, and Mikhail Syromyatnikov. 2021. “Assessment of the Effect of Bioactive Nutrients and Probiotic Microorganisms on the Parameters of Lipid Metabolism in the Body”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 15 (September):749-57. https://doi.org/10.5219/1685.