Zheplinska, Marija, Mikhailo Mushtruk, Volodymyr Vasyliv, Anatolii Kuts, Natalia Slobodyanyuk, Larysa Bal-Prylypko, Mykola Nikolaenko, Olena Kokhan, Yuriy Reznichenko, and Oksana Salavor. 2021. “The Micronutrient Profile of Medicinal Plant Extracts”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 15 (June):528-35. https://doi.org/10.5219/1553.