Yatsenko, Olha, Nataliia Yushchenko, Uliana Kuzmyk, Vasyl Pasichnyi, Oksana Kochubei-Lytvynenko, Nataliia Frolova, Olga Korablova, Ivan Mykoliv, and Volodymyr Voitsekhivskyi. 2020. “Research of Milk Fat Oxidation Processes During Storage of Butter Pastes”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 14 (July):443-50. https://doi.org/10.5219/1283.