Kačániová, Miroslava, Ľudmila Nagyová, Jana Štefániková, Soňa Felsöciová, Lucia Godočí­ková, Peter Haščí­k, Elena Horská, and Simona Kunová. 2020. “The Characteristic of Sheep Cheese ‘Bryndza’ from Different Regions of Slovakia Based on Microbiological Quality”. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 14 (February):69-75. https://doi.org/10.5219/1239.