KUZNETSOVA, E. .; KLIMOVA, E. .; UCHASOV, D. .; YAROVAN, N. .; MOTYLEVA, S. .; BRINDZA, J. .; BEREZINA, N. .; BYCHKOVA, T. .; GAVRILINA, V. .; PIYAVCHENKO, G. . Assessment of antioxidant properties of grain concentrate and oxidant-antioxidant status pigs after its inclusion in ration feeding. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 735–743, 2018. DOI: 10.5219/981. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/981. Acesso em: 24 jul. 2024.