HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, V. .; GRYGORIEVA, O. .; FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K. .; VERGUN, O. .; VINOGRADOVA, Y. .; IVANIŠOVÁ, E. .; BRINDZA, J. . The morphological and antioxidant characteristics of inflorescences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.). Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 444–453, 2018. DOI: 10.5219/919. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/919. Acesso em: 27 feb. 2024.