FELŠÖCIOVÁ, S. .; TANČINOVÁ, D. .; RYBÁRIK, Ľubomí­r .; MAŠKOVÁ, Z. .; KAČÁNIOVA, M. . Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on Aspergillus and Penicillium species in the small carpathian area. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 501–508, 2015. DOI: 10.5219/529. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/529. Acesso em: 24 may. 2024.