ZARITSKYI, R.; ZHUK, Y.; KOVPAK, V.; DERKACH, S.; MASALOVYCH, Y.; MAZUR, V.; CHEVERDA, I.; SVYRYDENKO, N.; DRACHUK, I.; ZHURENKO, V. Monitoring the spread of leptospirosis agent as one of the reasons of low-quality milk. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 17, p. 833–843, 2023. DOI: 10.5219/1918. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1918. Acesso em: 4 mar. 2024.