BAL-PRYLYPKO, L.; NIKOLAENKO, M.; VOLKHOVA, T.; HOLEMBOVSKA, N.; TYSHCHENKO, L.; IVANIUTA, A.; ISRAELIAN, V.; MENCHYNSKA, A.; SHYNKARUK, O.; MELNIK, V. The study of functional and technological properties of vegetarian ice cream. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 17, p. 110–121, 2023. DOI: 10.5219/1798. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1798. Acesso em: 30 mar. 2023.