ZHUK, Y.; ZARITSKYI, R.; DREVAL, D.; DERKACH, S.; KOVPAK, V.; MASALOVYCH, Y.; OCHKOLYAS, O.; BAZYVOLIAK, S.; ANTYPOV, Y.; KHARSIKA, I. Antimicrobial susceptibility of mastitis pathogens of dairy cows in Ukraine. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 16, p. 688–704, 2022. DOI: 10.5219/1791. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1791. Acesso em: 13 jul. 2024.