RUDYK-LEUSKA, N.; LEUSKYI, M.; YEVTUSHENKO, N.; KHYZHNIAK, M.; BUZEVICH, I.; MAKARENKO, A.; KOTOVSKA, G.; KONONENKO, I. Characteristics of protein, lipid, and carbohydrate metabolism of fish of the Kremenchuk Reservoir in the prespawning period. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 16, p. 490–501, 2022. DOI: 10.5219/1771. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1771. Acesso em: 7 oct. 2022.