VALKOVÁ, V.; ĎÚRANOVÁ, H.; GALOVIČOVÁ, L. .; ŠTEFÁNIKOVÁ, J.; VUKOVIC, N.; KAČÁNIOVÁ, M. The Citrus reticulata essential oil: evaluation of antifungal activity against penicillium species related to bakery products spoilage. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 15, p. 1112–1119, 2021. DOI: 10.5219/1695. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1695. Acesso em: 18 jun. 2024.