HOLEMBOVSKA, N. .; TYSHCHENKO, L. .; SLOBODYANYUK, N. .; ISRAELIAN, V.; KRYZHOVA, Y. .; IVANIUTA, A. .; Pylypchuk О. .; MENCHYNSKA, A. .; SHTONDA, O. .; NOSEVYCH, D. . Use of aromatic root vegetables in the technology of freshwater fish preserves. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 15, p. 296–305, 2021. DOI: 10.5219/1581. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1581. Acesso em: 2 jul. 2022.