KOVALYSHYNA, H. .; DMYTRENKO, Y. .; TONKHA, O. .; MAKARCHUK, O. .; DEMYDOV, O. .; HUMENYUK, O. .; KOZUB, N. .; KARELOV, A. .; SOZINOV, I.; MUSHTRUK, M. Diversity of winter common wheat varieties for resistance to leaf rust created in the V. M. Remeslo myronivka institute of wheat. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 14, p. 1001–1007, 2020. DOI: 10.5219/1447. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1447. Acesso em: 20 apr. 2024.