TANČIN, V.; MIKLÁŠ, Šimon; ČOBIRKA, M.; UHRINČAŤ, M.; MAČUHOVÁ, L. Factors affecting raw milk quality of dairy cows under practical conditions. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 14, p. 744–749, 2020. DOI: 10.5219/1336. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1336. Acesso em: 20 apr. 2024.