YATSENKO, O.; YUSHCHENKO, N.; KUZMYK, U.; PASICHNYI, V.; KOCHUBEI-LYTVYNENKO, O.; FROLOVA, N.; KORABLOVA, O.; MYKOLIV, I.; VOITSEKHIVSKYI, V. Research of milk fat oxidation processes during storage of butter pastes. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 14, p. 443–450, 2020. DOI: 10.5219/1283. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1283. Acesso em: 27 may. 2024.