KAČÁNIOVÁ, M.; NAGYOVÁ, Ľudmila; ŠTEFÁNIKOVÁ, J.; FELSÖCIOVÁ, S. .; GODOČÍ­KOVÁ, L.; HAŠČÍ­K, P.; HORSKÁ, E.; KUNOVÁ, S. The characteristic of sheep cheese “Bryndza” from different regions of Slovakia based on microbiological quality. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 14, p. 69–75, 2020. DOI: 10.5219/1239. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1239. Acesso em: 27 may. 2024.