SLOZHENKINA, M. I. .; GORLOV, I. F.; KRYUCHKOVA, V. V. .; SERKOVA, A. E.; RYASKOVA, A. D. .; BELIK, S. N. . Vegetable ingredient in cheese product. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 1018–1025, 2019. DOI: 10.5219/1207. Disponível em: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1207. Acesso em: 27 jan. 2023.