Kozelová, D. ., Mura, L. ., Matejková, E. ., Lopašovský, Ľubomí­r ., Vietoris, V. ., Mendelová, A. ., Bezáková, M. ., & Chreneková, M. . (2011). Organic products, consumer behavior on market and european organic product market situation. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 5(3), 20–26. https://doi.org/10.5219/96