Ondruší­ková, S. ., Nedomová, Šárka ., Pytel, R. ., Cwiková, O. ., & Kumbár, V. . (2018). Effect of different storage times on Japanese quail egg quality characteristics. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 12(1), 560–565. https://doi.org/10.5219/949