Horčinová Sedláčková, V. ., Grygorieva, O. ., Fatrcová-Šramková, K. ., Vergun, O. ., Vinogradova, Y. ., Ivanišová, E. ., & Brindza, J. . (2018). The morphological and antioxidant characteristics of inflorescences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.). Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 12(1), 444–453. https://doi.org/10.5219/919