Czako, P. ., Zajác, P. ., Čapla, J. ., Vietoris, V. ., Maršálková, L. ., Čurlej, J. ., Belej, Ľubomí­r ., Golian, J. ., Benešová, L. ., & Martišová, P. . (2017). The effect of UV-C irradiation on grape juice turbidity, sensoric properties and microbial count. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 12(1), 1–10. https://doi.org/10.5219/856