Tkáčová, J. ., Angelovičová, M. ., Capcarová, M. ., Kolesárová, A. ., Schneidgenová, M. ., Pavelková, A. ., Bobko, M. ., & Čuboň, J. . (2017). The investigation of alfaalfa effect on the activity of superoxide dismutase in chicken meat in dependence on time storage. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 11(1), 606–611. https://doi.org/10.5219/800