Kunová, S. ., Zeleňáková, L. ., Lopašovský, Ľubomí­r ., Mellen, M. ., Čapla, J. ., Zajác, P. ., & Kačániová, M. . (2017). Microbiological quality of chicken breast meat after application of thyme and caraway essential oils. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 11(1), 167–174. https://doi.org/10.5219/759