Zbyňovská, K. ., Halenár, M. ., Chrastinová, Ľubica ., Ondruška, Ľubomí­r ., Jurčí­k, R. ., Čupka, P. ., Tušimová, E. ., Kováčik, A. ., Kolesár, E. ., Valuch, J. ., & Kolesarova, A. . (2017). Oral and intramuscular application of cyanogenic glycoside amygdalin did not induce changes in haematological profile of male rabbits. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 11(1), 315–321. https://doi.org/10.5219/756