Bystrická, J. ., Musilová, J. ., Lichtnerová, H. ., Lenková, M. ., Kovarovič, J. ., & Chalas, M. . (2017). The content of total polyphenols, ascorbic acid and antioxidant activity in selected varieties of quince (Cydonia oblonga mill.). Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 11(1), 77–81. https://doi.org/10.5219/699