Čanigová, M. ., Ducková, V. ., Lavová, M. ., Bezeková, J. ., & Kročko, M. . (2016). Selected technological properties and antibiotic resistance of enterococci isolated from milk. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 10(1), 518–523. https://doi.org/10.5219/652