Sýs, M. ., Žabčí­ková, S. ., Červenka, L. ., & Vytřas, K. . (2016). Adsorptive stripping voltammetry in lipophilic vitamins determination. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 10(1), 260–264. https://doi.org/10.5219/587